Przejdź do treści

Wynajęcie Specjalisty ds. Systemów Zarządzania Jakością z językiem angielskim i niemieckim

Wynajęcie Specjalisty ds. Systemów Zarządzania Jakością z językiem angielskim i niemieckim

Czas trwania: do indywidualnego ustalenia z Klientem

 

Zakres oferty:
Oferta polega na wynajęciu na dany czas lub na konkretny do wykonania projekt Specjalisty ds. Systemów Zarządzania Jakością (również z językiem angielskim i niemieckim).
Dzięki temu możecie Państwo oddelegować takiej osobie pracę w zakresie, jak na przykład:

  • przeprowadzania wewnętrznych auditów systemu na zgodność z IATF16949, CSR, wymaganiami korporacyjnymi
  • wspólne z Klientem interpretowanie wymagań IATF16949 oraz SI i FAQ oraz weryfikacja skuteczności ich wdrożenia w Systemie
  • Zarządzania Jakością u Klienta
  • przeprowadzania zewnętrznych auditów systemu dostawców Klienta
  • opracowywanie udokumentowanych informacji, jak np.  procedur, instrukcji, formularzy
  • zarządzanie mającymi zastosowanie Specyficznymi Wymaganiami Klientów (CSR) oraz wdrażanie ich w organizacji
  • opracowywanie Kart Procesów, określanie ryzyk i szans dla Procesów Systemu Zarządzania Jakością, weryfikacja spójności
  • pomiędzy Kartami Procesów w zakresie danych wejściowych (Inputs) i danych wyjściowych (Outputs)
  • Dzielenie się wiedzą z bunchmarking/ best practices w zakresie funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością


Specjalista ds. Systemów Zarządzania Jakością posiada m.in. uprawnienia auditora IATF16949 1. i 2. strony certyfikowane przez VDA-QMC
Szczegóły odnośnie kompetencji Specjalisty ds. Systemów Zarządzania Jakością prześlemy na życzenie Klienta drogą mailową.